מאמרים וטיפים בנושא גמול השתלמות

מה זה גמול השתלמות?

גמול השתלמות היא תוספת שכר המותנית בהשלמת חובות לימודים ע"י העובדים. תוספת גמול ההשתלמות מגיעה לעובדים העומדים בתנאי סף שונים בהתאם לדרוג. התנאים בדרך כלל מתרכזים בתחומים הבאים:

1.    מספר שנות לימוד מינימלי

2.    ותק במקום העבודה

3.    היקף המשרה

קרא עוד...

איך אדע אם קורס מסויים מוכר לי לצרכי גמול?

כל הקורסים במכללת יעד מאושרים מראש בועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות ברשות מר בני רגב.
כדי לדעת אם קורס מסויים יוכר לך באופן אישי יש לבדוק עם מנהלי משאבי אנוש/כ"א או עם הנציג בהסתדרות העובדים שלך.

      

מי רשאי להעביר קורסים לגמול השתלמות?

רק מכללות שקבלו את אישור הועדה לגמול והשתלמות ומחזיקים אישור מוסד בתוקף זכאים ללמד קורסים לגמול.

לפני ההרשמה לקורס גמול השתלמות תוכל לבקש מהממכללה אישור מעודכן לקיום קורסים לגמול השתלמות שהונפק ע"י הועדה לקיום קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך בחתימת יו"ר הועדה מר בני רגב.

קרא עוד...

חמשת כללי הזהב לבחירת מוסד ללימוד גמול השתלמות:

1 בחרו מכללה מוכרת ע"י הועדה לימוד במוסד/מכללה שאינם מאושרים ע"י הועדה לא תקנה ללומד שעות לגמול.

2 בחרו מכללה ותיקה עם ציוני מעבר גבוהים בכל שנה נפסלים קורסים רבים למכללות שונות לאחר ביצוע בקרות וביקורות של הועדה. הקפידו לבחור מכללה

קרא עוד...

מי זכאי לקבל תוספת גמול השתלמות
(מתוך אתר זכויות העובדים)

גמול השתלמות הוא תשלום כספי קבוע המשולם לעובד על ידי מעסיקו בגין לימודים והרחבת השכלה בתחום מקצועו ועיסוקו. הגמול משולם במסגרת הסכמי עבודה קיבוציים. הבקשה והזכות לגמול מסוג זה שמורה ברוב המקרים לעובדי מדינה, עובדי מגזר ציבורי, רשויות מקומיות, משרד הביטחון, משטרה עובדי מנהל ומשק, הנדסאים וטכנאים.

קרא עוד...

גמול השתלמות לחברי הסתדרות המהנדסים

(מתוך אתר הסתדרות המהנדסים)

זכאים להגיש בקשות גמול השתלמות עובדים בעלי השכלה אקדמית, בהנדסה, אדריכלות ובמדעים, המועסקים במקום עבודה אשר חתום על הסכם קיבוצי ומקבלים את שכרם לפי אחד מהדירוגים הבאים: מנהלי, טכנאים, הנדסאים, מח”ר, מהנדסים, לבורנטים.

קרא עוד...

גמול השתלמות לטכנאים  והנדסאים

(מתוך אתר הסתדרות הטכנאים וההנדסאים)

 נוהלים לקבלת גמולי השתלמות ראשון ושני

• מילוי טופס בקשה חתום על ידי מגישה לכל סוג גמול השתלמות בניפרד.
• דיפלומה ותעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים (פנקס הטכנאים הנדסאים- רשות ההסמכה לשעבר).
• אישור מעסיק עדכני ומקורי בו יצוין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה, המועד המוקדם ביותר בו דורגת בדירוג ההנדסאים והטכנאים ותיאור תפקיד.

קרא עוד...

גמול השתלמות הסתדרות המעו"ף

מתוך אתר הסתדרות המעו"ף

 כדי לקבל גמול השתלמות עליכם להיות: בוגרי 11/12 שנות לימוד לפחות, בעלי דרגה 6 (י"ח) לפחות בדירוג מינהלי, בעלי שנתיים לפחות של לימודים במוסד להשכלה גבוהה (תוך השלמת 400 שעות לימוד נוספות בתחום הרחב של מקצועכם/עיסוקכם), ובעלי תואר BA.

קרא עוד...

גמול השתלמות הסתדרות ההמח"ר

מתוך אתר הסתדרות המעו"ף

 כדי לקבל גמול השתלמות עליכם להיות: בוגרי 11/12 שנות לימוד לפחות, בעלי דרגה 6 (י"ח) לפחות בדירוג מינהלי, בעלי שנתיים לפחות של לימודים במוסד להשכלה גבוהה (תוך השלמת 400 שעות לימוד נוספות בתחום הרחב של מקצועכם/עיסוקכם), ובעלי תואר BA.

קרא עוד...