הרשמה לקורסים חדשים


 

כל הקורסים שלנו נערכים כעת בזום!
כל אחד יכול ללמוד עד 60 שעות לגמול השתלמות בזום ללא כל תנאי.
לימוד של מעבר ל60 שעות מחייב לימוד בקורסי הכשרה.


מכללת יעד לא פותחת קורסים כ"קורסי הכשרה עם טופס ח", כדי לדעת אם תוכלו ללמוד בקורס או לא ובכדי לא לטעות עליכם לפנות לגורמים המקצועיים בארגון העובדים שלכם או לממונה מטעם המעסיק על מנת לברר מה הם התנאים והאם הקורס יחשב לכם כמקצועי או העשרה. 

למטה ראו את כללי הלימוד בזום.
ע"פ כללי הועדה לומד מוגבל לימוד של 60 שעות בזום בקורסי העשרה אך אינו מוגבל בקורסי הכשרה (קורסים שהמעביד מכיר בהם כהכשרה ע"י חתימה על נספח ח').

לפני ההרשמה לקורס חובה לקרוא את נהלי הועדה שהקישורים אליהם מובאים כאן ובמיוחד את הנוהל מה 3/12/2020.

נוהל עדכון בעניין קורסי העשרה (נוהל הזום) מה 3/12/2020

 

 

 

 

למידה בזום - עיקרי הכללים:

1. בסוף הקורס תהיה בחינה/עבודה מקוונים

2. בתום כל שיעור תדרשו להעלות לאתר

3. הלימוד עם מצלמה פתוחה בלבד.

4. העדרות מהמצלמה בזמן ביקורת נוכחות תחשב להעדרות מכל המפגש
 

למידה תחת כיפת השמיים:

1. הלמידה תהיה בתנאים לא אידאלים חום/קור

2. יתכנו ביטולי מפגשים בהתראות קצרות