התחיבות והצטרפות לקורס 
מילוי הטפסים בצורה מלאה וחתימת 4 החתימות היא תנאי להצטרפות לקורס ולקבלת התעודה.

תנאים כלליים:

הקורס מיועד לבעלי 12 שנות לימוד ומעלה   (למעט עובדי הוראה)

אני החתום מטה מתחייב/ ת לפעול עפ"י תקנות משרד החינוך לקיום קורסים לגמול השתלמות. להלן עיקרי התקנות (יפורטו בהרחבה בעמודים הבאים):

 1. אין להחסיר מהקורס אלא מסיבה מוצדקת (מחלה, מילואים וכו').

 2. היעדרות של למעלה מ- 20% משעות הלימוד תגרור שלילת הזכאות לתעודה.

 3. הנוכחות היא במהלך כל שיעור, מתחילתו ועד סופו היציאה מהמפגש מכל סיבה לעישון  וכו' רק במהלך ההפסקות.

 4. ההפסקה היא בת 15 דקות.

 5. אחריות התלמיד לחתום בדף הנוכחות את חתימתו בתחילת השיעור ובסופו.

 6. אין לצאת מהכיתה במהלך השיעור מכל סיבה שהיא ללא עדכון דף נוכחות- תלמיד שימצא חתום בדף הנוכחות ואינו נוכח בכיתה/במפגש הזום  ( ולא משנה מאיזו סיבה)-  יורחק מהקורס ללא החזר כספי.

 7. אין נוהל השלמות.

 8. תלמיד רשאי ללמוד מקסימום 8 שעות לימוד ביום בכל הקורסים ובכל המוסדות.

 9. הנחיות משרד החינוך עשויות לגרום לפסילת קורסים מסיבות שונות הן בגין כשלים של חברת יעד והן בגלל כשלים של הלומד או לומדים אחרים בקורס. בכל מקרה של פסילת קורס על ידי משרד החינוך מכל סיבה שהיא הפיצוי המקסימלי שיקבל תלמיד הוא החזר כספי בלבד או זיכוי לקורס מקביל. במקרה של פסילת הקורס מסיבה שאינה באשמת "יעד" לא ינתן זיכוי או פיצוי. 

 

אני מאשר כי קראתי את הנ"ל ואני מסכים לתנאים המפורטים לעיל ולראיה באתי על החתום

כללי התנהגות בקורס, תנאי זכאות, תקנון ומדיניות החזרים כספיים:

הקורס נערך בפיקוח של הועדה לקיום קורסים לגמול השתלמות של המשרד להשכלה גבוהה, הועדה מנחה לדורשת כללי התנהגות מחמירים מהלומדים.

אנו אוכפים את כללי הועדה בהתאם להנחיות.

הערה: חלק מהשיעורים מצולמים ומוקלטים

נהלי הלימוד במכללת יעד לשיעורים מתוקשבים או בנוכחות הלומדים                    

להלן עיקרי התקנות:

 1. הקורס מיועד לבעלי 12 שנות לימוד ומעלה ) למעט עובדי הוראה ).

 2. אין להעדר מהקורס אלא מסיבה מוצדקת (מחלה, מילואים וכו').

 3. איחור של דקה נחשב כהעדרות של ½ יום כולל איחור מההפסקה.
  (בקורס של 8 שעות איחור נחשב כ- 1/3 יום).

 4. בכל נקודת זמן של היום במידה והתלמיד יוצא  מהמפגש (הפיזי או בזום) חייב לקבל אישור ולמלא טופס יציאה.

 5. היעדרות של למעלה מ- 20% משעות הקורס תגרור שלילת הזכאות לתעודה  
  אישורים: 50% הצהרה 50% גורם מוסמך (על כל העדרות מהקורס חובה להודיע מראש במזכירות המכללה לפחות יומיים).

 6. הנוכחות היא במהלך כל השיעור, מתחילתו ועד סופו היציאה החוצה לעישון
  וכו' רק במהלך ההפסקות. ההפסקה היא בת 15 דקות.
  בשיעורי הזום חובה להיות עם מצלמה פתוחה לאורך כל המפגש (מיקרופון בהשתק)

 7. אסורה בתכלית האיסור קריאת ספרים/ עיתונים/לפטופ/ עבודות בזמן השיעור.

 8. קורס זה הוגש לאישור הועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות וקיבל אישור הפעלה. הסמכות לאישור סופי של הקורס לגמול השתלמות היא ע"י הועדה. במקרה והועדה תחליט שלא לאשר את הקורס מכל סיבה שהיא הפיצוי המקסימאלי שיגיע ללומדים עבור נזקים ישירים ועקיפים הוא עד עלות הקורס. 

 9. במידה והתלמיד מבטל את השתתפותו לפני תחילת הקורס יחויב ב25% מעלות הקורס. עם תחילתו של הקורס לא יהיה זכאי התלמיד לכל פיצוי כספי במקרה וביטל את השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא

 10. אחריות התלמיד לחתום בדף הנוכחות את חתימתו בתחילת השיעור ובסופו  (ביום לימוד/מפגש ארוך 3 חתימות) .
  במערכת הזום ההזדהות היא ע"י רישומי המערכת על ההתחברות למפגש הזום, באחריות הלומד לוודא שברשותו הציוד והתשתית המתאימים לקיום המפגש בזום.

 11. התלמיד יחתום חתימה זהה מתחילת הקורס ועד סיומו.

 12. אין לצאת מהכיתה במהלך המפגש מכל סיבה שהיא ללא עדכון האחראי המינהלי שיעדכן את ההעדרות בדף נוכחות וביומן- תלמיד שימצא חתום בדף הנוכחות ואינו נוכח בכיתה (ולא משנה מאיזו סיבה)-  לומד שישאיר את המצלמה כבויה או לא ינכח בלימוד במפגש המקוון . יורחק מהקורס ללא החזר כספי.  

 13.  תלמיד  שימצא ישן בשיעור יורחק מהקורס ללא החזר כספי .

 14. אין נוהל השלמות

 15. תלמיד רשאי ללמוד מקסימום 8 שעות לימוד ביום בכל הקורסים ובכל המוסדות.

 16. חל איסור על תלמיד ללמוד בשעות מקבילות בקורסים שונים במוסדות אחרים. 

 17. המכללה מתקשרת ושולחת הודעות על פתיחת קורסים בין היתר באמצעות מיילים,הודעות טקסט
  וכדומה.  אם אינך מעוניין/ת לקבל הודעות על פתיחת קורסים ציין זאת בתחתית העמוד

 18. הנחיות יעודיות ללומדים בצורה מתוקשבת (זום):

 19. לומד בזום יכנס לשיעור הזום עם שם משתמש שמורכב משם משפחה והשם הפרטי

 20. מייד עם הכניסה לשיעור יכתוב הלומד בצאט' של ה ZOOM   בעברית שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות כתחליף חתימה,
  טרם תחילת השיעור ומיד לאחר סיום השיעור.

 21. במהלך השיעור יתבקשו התלמידים לרשום שם מלא ותעודת זהות כביקורת נוכחות לחילופין יתבקשו לענות על שאלת סקר המוגבלת בזמן ל 20 שניות, תלמיד שלא יענה או שלא ירשום את שמו בצאט בפרק הזמן הנדרש יחשב כנעדר מהשיעור ונוכחותו בשיעור תמחק ע"י אחראי הקורס.

 22. לומד שפעמיים במהלך שיעור או שלוש פעמים קורס נכשל בבדיקת הנוכחות יורחק מהקורס ללא החזר כספי או זיכוי ושעות הלימוד שצבר בקורס ימחקו.

 23. על הלומדים להיות מחוברים לזום באמצעות הטלפון או המחשב ולהפעיל מיקרופון ומצלמה.

 24. לאורך כל המפגש המצלמה חייבת להיות פתוחה, עם נוכחות פיזית שלכם (לא תאושר תמונה סטטית). אחרת, תיחשבו כחסרים מהמפגש.

 25. המשתתפים בZOOM יירשמו למפגש בעברית עם  שם פרטי+שם משפחה+מספר זהות (לבדיקת נוכחות במפגש). 
  איך משנים את השם לעברית: לוחצים קליק ימני על המסך, ולאחר מכן לוחצים על האפשרות התחתונה ביותר "Rename"." ולאחר מכן, ממלאים את השם החדש בתיבה ומאשרים.

23.  במהלך המפגש תתבצע בדיקת נוכחות ותתבקשו לכתוב את שמכם המלא (פרטי + משפחה) ואת מספר הזהות, בצ'אט –   Chat , במהלך המפגש כל המשתתפים נמצאים על "השתק".

24. לומדים שמעוניינים לשאול שאלה יוכלו לעשות באחת מהדרכים הבאות:

 1. לכתוב את השאלה  בצ'אט - Chat  שב- zoom
 2. ללחוץ על "הרמת יד" (Raise hand) וליד שמכם ברשימת המשתתפים יופיע סימן, כך שהמרצה ידע שיש לכם שאלה.  בטלפונים ניידים ההצבעה והצאט' נמצאים בכפתור "more".

25. מתן מענה לשאלות יתבצע במהלך המפגש או בסיומו.

26. לידיעתכם, המפגש מוקלט.

27. דרישות מעבר בקורס:

 1. בסיום המפגש המקוון, על הלומד להגיש סיכום של המפגש  באתר יעד לשם כך תדרש למספר הקורס בן 6 ספרות, ומתחיל בספרה "1".
  את המספר ניתן למצוא בצמוד לשם הקורס בקישור שקיבלתם למפגשי ה"זום" המקוונים.את הסיכום יש להגיש באתר מכללת יעד  בתפריט הראשי לחצו על כניסת תלמידים ושם מגישים את הסיכום. 

     את הסיכום יש להגיש מייד בתום השיעור ובכל מקרה לא יאוחר משעה לפני תחילת המפגש הבא.

 2. בתום הקורס תדרשו להגיש עבודת סיכום בהיקף מתאים למשך הקורס או שתבחנו בבחינת סיום.
  הגשת סיכומי השיעור, מעבר המבחן, והנוכחות הפעילה הן מעיקרי הדרישות למעבר הקורס וזכאות לקבלת תעודה. במקרה של כשלון בקורס לא תינתן תעודה ולא יהיה החזר כספי.

 3. תלמיד יוכל לבקש בחינה נוספת במקרה של כשלון בבחינה - יתכן ויגבה תשלום עבור בחינה נוספת לומד שמאחר/ יוצא מהמפגש חייב לדווח לאחראי על המפגש ולהעביר הצהרה בדוא"ל למוסד. התנהלות שונה תוביל לחיסור מהמפגש.

  חתימתכם הדיגיטלית מהווה אישור לקריאת כל המסמך הבנת תוכנו והסכמה לכללים.

אני מאשר כי קראתי את הנ"ל ואני מסכים לתנאים המפורטים לעיל ולראיה באתי על החתום

פטור מחובת דיווח

 

לכבוד

הועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות (למעט עו"ה)

באמצעות מרמנת – ארגון וניהול פרויקטים בע"מ

כתובת דואר אלקטרוני:  course.bakasht@marmet  או course.mosoo@marmanet.co.il 

 

                                                                     

         

 

    הנדון:  פטור חובת דיווח היעדרויות לומדים למעסיק - הצהרה

 

אני החתומ/ה מטה, מצהיר/ה בזאת, כי ידוע לי שעל פי חוזר של הממונה על השכר במשרד האוצר אל כל המעסיקים במגזר הציבורי (חוזר הע-כללי הוראות 2006-34 9/8/06 ) עובדים אשר אושרו להם ימי לימוד בשכר על חשבון המעסיק   לצורך השתתפות בפעולות הדרכה חיצוניות, עליהם לדווח באופן שוטף למעסיק, על כל היעדרות מהלימודים.

אני מצהיר/ה בזאת, כי לא   אושרו לי ימי הלימוד בשכר על חשבון המעסיק, לצורך השתתפות בקורס זה. כמו כן, שעות הלימוד בקורס זה אינם בשעות העבודה הרשמיות שלי.

נספח א'

מידע ללומד והצהרת הלומד בקורסים לעניין גמול השתלמות

בתקופת "משבר הקורונה" 

לכבוד: מ.פ יעד בע"מ

א. לאור "משבר הקורונה" נפתחה אפשרות ללמידה מקוונת - סינכרונית בתנאים מגבילים. באחריות הלומד לוודא כי הוא עומד בדרישות ללימודים כאמור, ובכלל זה כי יש ברשותו האמצעים לקיומה של תקשורת מקוונת סינכרונית המאפשרים לו לקחת חלק בהרצאות המועברות בקורס,לרבות מצלמה, רמקולים ומיקרופון.
1 .קורסי הכשרה אשר מוגדרים על-ידי המעסיק כתנאי לקליטת העובד לתפקידו, או לתפקיד אותו מיועד העובד למלא, כמתחייב מדרישת המשרה ובהתאם למסלול הקידום של העובד. או הכשרה, בלעדיה, לא יוכל העובד בפועל להמשיך למלא תפקידו או קורס המיועד להכשרתו המקצועית של העובד כדי שיתקדם ויתמקצע בעבודה באופן המיטבי - ניתן לקיים גם באופן מקוון, בהתאם לחוזרי הוועדה שהופצו למוסדות הלימוד (החוזר מיום 2020.9.13 ומיום 30.11.2020)
על פי ההנחיות לצורך לימוד בקורס הכשרה במוסד חיצוני, יהיה על הלומד להביא אישור ממעסיקו על פי הנחיית מוסד הלימוד. מובהר בזאת, כי הגדרת קורס כקורס הכשרה, אין משמעה כי ועדת הגמול הסקטוריאלית תכיר בקורס כקורס הכשרה לצרכי גמול ההשתלמות ללומד כזה או אחר. ההכרה בקורס, על ידי ועדת הגמול הסקטוריאלית, תהיה לפי הכללים שבהסכמים הקיבוציים והחלטות ועדות המעקב.

2 .קורסי העשרה- יאושר לעובד ללמוד או להשלים לימודים בקורסי העשרה כך שיצבור עד 60 שעות למידה מקוונת בקורסי העשרה בקורסים שהחלו או יחלו .
החל מיום  1.8.2020 ועד ליום  30.4.2021.

3 .בעת שיאושר לחזור ללימודים פרונטאליים, מוסדות הלימוד והלומדים יחזרו ללמוד בהתאם לנהלים הקבועים.

ב. בזאת אני מצהיר כי :

1 .ידוע לי כי חובת הנוכחות לעניין גמול השתלמות עומדת על %100.

2 .עליי להתנהג בהתאם לנדרש בלימודים לקורסים לעניין גמול השתלמות, כלומר- לשהות במקום הולם ללמידה, מקום ראוי ושקט המאפשר למידה, ללא התעסקות אחרת. אי עמידה בנהלים תגרור הורדת הנוכחות מאותו המפגש.

3 .חלה עליי החובה להיכנס למפגשים המקוונים כמה דקות טרם תחילת המפגש ולחתום בעת כניסתי, לחתום באמצע במידת הצורך וכן להישאר עד לסוף השיעור ולחתום בסיום השיעור, בכדי שהנוכחות שלי תיחשב כנוכחות.

4 .יש לי את הכלים ללמידה סינכרונית, לרבות מצלמה ומיקרופון אשר יהיו פתוחים במשך המפגש המקוון. ללא פתיחתם, ידוע לי חתימתי לא תיחשב לעניין גמול השתלמות.

5 .לפי הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר על דעת ההסתדרות, ניתן לצבור עד 60 שעות בלימודים מקוונים בקורסי העשרה לעובד. בקורסים שהחלו בין התאריכים 1.8.2020 - 31.4.2021

6 .ידוע לי כי האמור במסמך זה, אינו ממצה את כלל הכללים הקשורים בלימודים לגמול השתלמות בתקופת משבר הקורונה, וכי עלי לעיין בכל החוזרים הרלוונטיים בעניין, שהעמיד לעיוני מוסד הלימוד. 

 האם  כל הפרטים מלאים חתמתם 4 חתימות? 

הטופס הוגש בהצלחה