הגשת סיכום מפגש
הקפידו למלא את כל השדות ולחתום.
הגשת סיכום תקין היא באחריות התלמיד
הקפידו לשמור אצלכם העתק של הסיכום למקרה שההגשה השתבשה
תודה ששלחתם את הסיכום!